Naujienos

Mažeikių kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Mažeikių kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai Mažeikių kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2023 m. balandžio mėn. 12 d. priimti sprendimai:

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  NUTARTA. Vidaus audito tarnybos ataskaitą įvertinti teigiamai.
 2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  NUTARTA. Valdybos ataskaitą įvertinti teigiamai.
 3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  NUTARTA. Paskolų komiteto ataskaitą įvertinti teigiamai.
 4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  NUTARTA: Patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2022 metus.
  NUTARTA: Patvirtinti 2022 m. pelno paskirstymo (nuostolio dengimo) tvarką pagal nutarimo projektą.
 5. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  NUTARTA: patvirtinti 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.
 6. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
  NUTARTA: Mažeikių kredito unijos valdybos išrinkti nariai – Valerijonas Tenys, Andrius Katkus, Alina Sakalauskienė, Rima Danilevičienė, Andriejus Virkutis.
  Valdybos pirmininkas – Valerijonas Tenys.
 7. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
  NUTARTA: Mažeikių kredito unijos išrinkti paskolų komiteto nariai – Danutė Balsienė, Arūnas Katkus, Ina Žlibinienė, Giedrė Kavulskė, Inga Derkintienė.
  Paskolų komiteto pirmininkė – Danutė Balsienė.
 8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  NUTARTA: Suteikti valdybai įgaliojimus priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo
 9. Metinių išmokų (tantjemų ) Kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas. NUTARTA: Patvirtinti metinių išmokų (tantjemų ) išmokėjimą, Kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams.
 10. Dėl sutarčių „Dėl KB „Mažeikių kredito unija“ nepriklausomo valdybos / paskolų komiteto Nario veiklos Valdyboje / Paskolų komitete“ pasirašymo.
  NUTARTA: Patvirtinti sutarčių „Dėl KB „Mažeikių kredito unija“ su nepriklausomo valdybos / paskolų komiteto Nario veiklos Valdyboje / Paskolų komitete“ pasirašymo.
 11. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
  NUTARTA: Patvirtinti Mažeikių kredito unijos įstatų naują redakciją.
 12. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

Daugiau informacijos Mažeikių kredito unijos patalpose, adresu Laisvės g. 11-9, Mažeikiai tel. 8-443-35071

Atgal