Naujienos

Šaukiamas Mažeikių kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2024  m. balandžio mėnesio  03 d. 11:00 val. Mažeikių kredito unijos salėje, esančioje Laisvės g. 11-9, Mažeikiai, šaukiamas Mažeikių kredito unijos, buveinės adresas Laisvės g. 11-9, Mažeikiai, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.

5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresais: Laisvės g. 11-9, Mažeikai; Vytauto g. 13-33, Skuodas; Vytauto g. 14, Seda.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Rasa Šimkuvienė tel. +370443 35071, el. paštas: [email protected].

Atgal