Naujienos

Šaukiamas Mažeikių kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

PRANEŠIMAS

Mažeikių Kredito unijos narių dėmesiui!

Informuojame, kad 2024 balandžio 3 dieną neįvykus Mažeikių kredito unijos visuotiniam narių susirinkimui, dėl kvorumo nesurinkimo, šaukiamas Mažeikių kredito unijos, buveinės adresas Laisvės g. 11-9, Mažeikiai, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas 2024 m. balandžio mėn. 12 d. 14:00 val., Skuodo kultūros centro salėje, esančioje Gedimino g. 1, Skuodas, numatant šią darbotvarkę:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.

5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresais: Laisvės g. 11-9, Mažeikai; Vytauto g. 13-33, Skuodas; Vytauto g. 14, Seda.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Rasa Šimkuvienė tel. +370443 35071, el. paštas: [email protected].

Atgal