Naujienos

Mažeikių kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Mažeikių kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2024 m. balandžio mėn. 12 d. priimti sprendimai:
1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
              NUTARTA. Vidaus audito tarnybos ataskaitą įvertinti teigiamai.
2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
             NUTARTA. Valdybos ataskaitą įvertinti teigiamai.
3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
             NUTARTA. Paskolų komiteto ataskaitą įvertinti teigiamai.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo)
tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
             NUTARTA: Patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2023 metus.
NUTARTA: Patvirtinti 2023 m. pelno paskirstymo (nuostolio dengimo) tvarką pagal nutarimo projektą.
5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
            NUTARTA: patvirtinti 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.
6. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

Daugiau informacijos Mažeikių kredito unijos patalpose, adresu Laisvės g. 11-9, Mažeikiai tel. 8-443-35071

Atgal