Naujienos

Šaukiamas Mažeikių kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

Informuojame, kad iki š. m. kovo 17 d. 12:00 val. adresu: Laisvės g. 11-9, Mažeikiai šaukiamas eilinis visuotinis MAŽEIKIŲ KREDITO UNIJOS  narių susirinkimas.
Darbotvarkė:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas.
4.1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal pateiktą projektą tvirtinimas.
4.2. Pelno paskirstymas pagal pateiktą nutarimo projektą, tvirtinimas.
5. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. Pajamų ir išlaidų sąmatą pagal pateiktą nutarimo projektą tvirtinimas.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną bei draudimą organizuoti tam tikrą laiką trunkantį žmonių susibūrimą iš anksto nustatytu laiku (LR Vyriausybės nutarimas Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.8 p.), prašome Mažeikių kredito unijos narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti čia bei Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt, asmeninėje i-Unijos paskyroje arba klientų aptarnavimo vietoje: Laisvės g. 11-9, Mažeikiai, Vytauto g. 14, Seda, Vytauto g. 13-33, Skuodas ir Mažeikių g. 75, Juodeikių kaimas, Mažeikių rajonas.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2021-03-17 12:00 val. (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, esančią prie kredito unijos lauko durų, atsiųsti paštu nurodytu adresu arba nuskenuotus atsiųsti el.paštu: mazeikiai@lku.lt.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.

Taip pat primename, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2021 m. kovo 26 d. 12:00 val. numatant tą pačią darbotvarkę.
Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, Rasa Šimkuvienė, tel. 8 443 35071, el. paštas r.simkuviene@lku.lt

Mažeikių kredito unijos valdyba

Atgal