Naujienos

Šaukiamas Mažeikių kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

PRANEŠIMAS

Mažeikių Kredito unijos narių dėmesiui!

2023  m. balandžio mėnesio  03 d. 11:00 val. Mažeikių kredito unijos salėje, esančioje Laisvės g. 11-9, Mažeikiai, šaukiamas Mažeikių kredito unijos, buveinės adresas Laisvės g. 11-9, Mažeikiai, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

4.1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal pateiktą projektą patvirtinti.

4.2. Pelną paskirstyti ( nuostolius dengti ) pagal pateiktą nutarimo projektą.

5. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.

7. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.

8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

9. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.

10. Dėl sutarčių „Dėl KB „Mažeikių kredito unija“ nepriklausomo valdybos / paskolų komiteto

Nario veiklos Valdyboje / Paskolų komitete“ pasirašymo.

11.  Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

12. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresais: Laisvės g. 11-9, Mažeikai; Vytauto g. 13-33, Skuodas; Vytauto g. 14, Seda.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Rasa Šimkuvienė tel. +370443 35071, el. paštas: [email protected].

Atgal