Naujienos

Šaukiamas Mažeikių kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2022  m. balandžio 04 d. 13:00 val. Mažeikių kredito unijos salėje, esančioje Laisvės g. 11-9, Mažeikiai šaukiamas Mažeikių kredito unijos buveinės adresas Laisvės g. 11-9, Mažeikiai eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas.
  4.1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal pateiktą projektą tvirtinimas.
  4.2. Pelno paskirstymas pagal pateiktą nutarimo projektą, tvirtinimas.
 5. 2022 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 6. Metinių išmokų (tantjemų) Kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
 7. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, klientų aptarnavimo vietoje: Laisvės g. 11-9, Mažeikiai, Vytauto g. 14, Seda, Vytauto g. 13-33, Skuodas ir Mažeikių g. 75, Juodeikių kaimas, Mažeikių rajonas.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Rasa Šimkuvienė 8 443 35071 [email protected] .

Mažeikių kredito unijos valdyba

Atgal