05/28 

2020-03-18      Nr. 1

MAŽEIKIAI

Susirinkimo pradžia – 15:00 val, pabaiga – 15:10 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Kredito unijos Skuodo bankelis valdybos ataskaita. Ataskaitos pristatymas.
 3. Kredito unijos Skuodo bankelis paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos pristatymas.
 4. Naftininkų kredito unijos valdybos ataskaita. Ataskaitos pristatymas.
 5. Naftininkų paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos pristatymas.
 6. Sedos kredito unijos valdybos ataskaita. Ataskaitos pristatymas.
 7. Sedos paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos pristatymas.
 8. Mažeikių kredito unijos valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 9. Mažeikių paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 10. Kredito unijos Skuodo bankelis, Naftininkų kredito unijos, Sedos kredito unijos ir Mažeikių kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinių ir pelno / nuostolio paskirstymo tvarkos projektų pristatymai. Metinių finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno / nuostolio paskirstymo tvarkos priėmimas.

10.1. Kredito unijos Skuodo bankelis metinių finansinių ataskaitų rinkinio pagal pateiktą projektą tvirtinimas.

10.2. Kredito unijos Skuodo bankelis pelno / nuostolio paskirstymo pagal pateiktą nutarimo projektą priėmimas.

10.3. Naftininkų kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio pagal pateiktą projektą tvirtinimas.

10.4. Naftininkų kredito unijos pelno / nuostolio paskirstymo pagal pateiktą nutarimo projektą priėmimas.

10.5. Sedos kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio pagal pateiktą projektą tvirtinimas.

10.6. Sedos kredito unijos pelno / nuostolio paskirstymo pagal pateiktą nutarimo projektą priėmimas.

10.7. Mažeikių kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio pagal pateiktą projektą tvirtinimas.

10.8. Mažeikių kredito unijos pelno / nuostolio paskirstymo pagal pateiktą nutarimo projektą priėmimas.

 1. Mažeikių kredito unijos 2020 metų pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 2. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Mažeikių kredito unija turi 4975 narius. Susirinkime dalyvauja 0 tikrųjų narių. Kvorumo nėra. Dėl šalyje paskelbto karantino, skelbiamas balsavimas raštu iki šaukiamo pakartotinio visuotinio narių susirinkimo  2020 m. kovo 27 d. 15 val. adresu Laisvės g. 39, Mažeikiai.

 

Administracijos vadovė

Rasa Šimkuvienė