05/28 

2020-03-27      Nr. 2

MAŽEIKIAI

Susirinkimo pradžia – 15:00 val, pabaiga – 16:10 val.

Mažeikių kredito unijoje yra 4975 narių (4975 balsų).

Mažeikių kredito unijos eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje paskelbtais klausimais 296 Mažeikių Kredito unijos narių balsavo raštu ( 296 balsų). Rasti 3 (trys) sugadinti biuleteniai. Kredito unijos narių bendrieji balsavimo biuleteniai pridedami prie šio protokolo.

Šis eilinis visuotinis narių susirinkimas vyksta įvertinus, kad visais darbotvarkėje nurodytais klausimai kredito unijos nariai balsavo tik raštu, atvykusių į susirinkimą narių nebuvo.

Kvorumas yra, kredito unijos nariams apie eilinio visuotinio narių susirinkimo laiką ir vietą pranešta laiku ir tinkamai.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Kredito unijos Skuodo bankelis valdybos ataskaita. Ataskaitos pristatymas.
 3. Kredito unijos Skuodo bankelis paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos pristatymas.
 4. Naftininkų kredito unijos valdybos ataskaita. Ataskaitos pristatymas.
 5. Naftininkų paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos pristatymas.
 6. Sedos kredito unijos valdybos ataskaita. Ataskaitos pristatymas.
 7. Sedos paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos pristatymas.
 8. Mažeikių kredito unijos valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 9. Mažeikių paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 10. Kredito unijos Skuodo bankelis, Naftininkų kredito unijos, Sedos kredito unijos ir Mažeikių kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinių ir pelno / nuostolio paskirstymo tvarkos projektų pristatymai. Metinių finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno / nuostolio paskirstymo tvarkos priėmimas.

10.1. Kredito unijos Skuodo bankelis metinių finansinių ataskaitų rinkinio pagal pateiktą projektą tvirtinimas.

10.2. Kredito unijos Skuodo bankelis pelno / nuostolio paskirstymo pagal pateiktą nutarimo projektą priėmimas.

10.3. Naftininkų kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio pagal pateiktą projektą tvirtinimas.

10.4. Naftininkų kredito unijos pelno / nuostolio paskirstymo pagal pateiktą nutarimo projektą priėmimas.

10.5. Sedos kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio pagal pateiktą projektą tvirtinimas.

10.6. Sedos kredito unijos pelno / nuostolio paskirstymo pagal pateiktą nutarimo projektą priėmimas.

10.7. Mažeikių kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio pagal pateiktą projektą tvirtinimas.

10.8. Mažeikių kredito unijos pelno / nuostolio paskirstymo pagal pateiktą nutarimo projektą priėmimas.

 1. Mažeikių kredito unijos 2020 metų pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 2. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Visais darbotvarkėje nurodytais klausimais kredito unijos nariai raštu balsavo taip:

 1. SVARSTYTA: Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Kredito unijos narių balsavimo rezultatai (raštu)

Už – 293 balsai;

Prieš – 0 balsų.

       NUTARTA: teigiamai įvertinti vidaus auditorės 2019 m. ataskaitą (ataskaita pridedama).

 1. SVARSTYTA: Kredito unijos Skuodo bankelis valdybos ataskaita. Ataskaitos pristatymas.

Kredito unijos narių balsavimo rezultatai (raštu)

Už – 293 balsai

Prieš – 0 balsų

NUTARTA: teigiamai įvertinti kredito unijos Skuodo bankelis valdybos ataskaitą.

 1. SVARSTYTA: Kredito unijos Skuodo bankelis paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos pristatymas.

Kredito unijos narių balsavimo rezultatai (raštu)

Už – 293 balsai

Prieš – 0 balsų

NUTARTA: teigiamai įvertinti kredito unijos Skuodo bankelis paskolų komiteto ataskaitą.

 1. SVARSTYTA Naftininkų kredito unijos valdybos ataskaita. Ataskaitos pristatymas.

Kredito unijos narių balsavimo rezultatai (raštu)

Už – 293 balsai

Prieš – 0 balsų

NUTARTA: teigiamai įvertinti Naftininkų kredito unijos valdybos  ataskaitą.

 1. SVARSTYTA: Naftininkų kredito unijos paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos pristatymas.

Kredito unijos narių balsavimo rezultatai (raštu)

Už – 293 balsai

Prieš – 0 balsų

NUTARTA: teigiamai įvertinti Naftininkų kredito unijos paskolų komiteto ataskaitą.

 1. SVARSTYTA: Sedos kredito unijos valdybos ataskaita. Ataskaitos pristatymas.

Kredito unijos narių balsavimo rezultatai (raštu)

Už – 293 balsai

Prieš – 0 balsų

NUTARTA: teigiamai įvertinti Sedos kredito unijos valdybos ataskaitą.

 1. SVARSTYTA: Sedos Kredito unijos paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos pristatymas.

Kredito unijos narių balsavimo rezultatai (raštu)

Už – 293 balsai

Prieš – 0 balsų

NUTARTA: teigiamai įvertinti Sedos kredito unijos paskolų komiteto ataskaitą.

 1. SVARSTYTA: Mažeikių kredito unijos valdybos ataskaita. Ataskaitos pristatymas.

Kredito unijos narių balsavimo rezultatai (raštu)

Už – 293 balsai

Prieš – 0 balsų

NUTARTA: teigiamai įvertinti Mažeikių kredito unijos valdybos ataskaitą.

 1. SVARSTYTA: Mažeikių kredito unijos paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos pristatymas.

Kredito unijos narių balsavimo rezultatai (raštu)

Už – 293 balsai

Prieš – 0 balsų

NUTARTA: teigiamai įvertinti Mažeikių kredito unijos paskolų komiteto ataskaitą.

 1. SVARSTYTA: Kredito unijos Skuodo bankelis, Naftininkų kredito unijos, Sedos kredito unijos ir Mažeikių kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinių  ir pelno / nuostolio paskirstymo tvarkos projektų pristatymai. Metinių finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno / nuostolio paskirstymo tvarkos priėmimas.

Kredito unijos narių balsavimo rezultatai (raštu)

Už – 293 balsai

Prieš – 0 balsų

     10.1 SVARSTYTA: Kredito unijos Skuodo bankelis metinių finansinių ataskaitų rinkinio pagal pateiktą projektą tvirtinimas.

Kredito unijos narių balsavimo rezultatai (raštu)

Už – 293 balsai

Prieš – 0 balsų

NUTARTA: Tvirtinti Kredito unijos Skuodo bankelis metinių finansinių ataskaitų rinkinio pagal pateiktą projektą

10.2 SVARSTYTA: Kredito unijos Skuodo bankelis pelno / nuostolio paskirstymas pagal pateiktą nutarimo projektą.

Kredito unijos narių balsavimo rezultatai (raštu)

Už – 293 balsai

Prieš – 0 balsų

NUTARTA: Tvirtinti Kredito unijos Skuodo bankelis pelno / nuostolio paskirstymą pagal pateiktą nutarimo projektą, pervedant į rezervinį kapitalą 32 250,56 Eur.

10.3 SVARSTYTA:  Naftininkų kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio pagal pateiktą projektą tvirtinimas.

Kredito unijos narių balsavimo rezultatai (raštu)

Už – 293 balsai

Prieš – 0 balsų

NUTARTA: Tvirtinti Naftininkų kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal pateiktą projektą.

10.4. SVARSTYTA: Naftininkų kredito unijos pelno / nuostolio paskirstymo pagal pateiktą nutarimo projektą priėmimas.

Kredito unijos narių balsavimo rezultatai (raštu)

Už – 293 balsai

Prieš – 0 balsų

NUTARTA: Tvirtinti Naftininkų kredito unijos pelno / nuostolio paskirstymą pagal pateiktą nutarimo projektą, dengiant finansinį nuostolį mažinant rezervinį kapitalą -27 676,28 Eur.

10.5. SVARSTYTA: Sedos kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio pagal pateiktą projektą tvirtinimas.

Kredito unijos narių balsavimo rezultatai (raštu)

Už – 293 balsai

Prieš – 0 balsų

NUTARTA: Tvirtinti Sedos  kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal pateiktą projektą.

10.6. SVARSTYTA: Sedos kredito unijos pelno / nuostolio paskirstymo pagal pateiktą nutarimo projektą priėmimas.

Kredito unijos narių balsavimo rezultatai (raštu)

Už – 293 balsai

Prieš – 0 balsų

NUTARTA: Tvirtinti Sedos kredito unijos pelno / nuostolio paskirstymą pagal pateiktą nutarimo projektą, pervedant į rezervinį kapitalą 6 318,76 Eur.

 • SVARSTYTA: Mažeikių kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio pagal pateiktą projektą tvirtinimas.

Kredito unijos narių balsavimo rezultatai (raštu)

Už – 293 balsai

Prieš – 0 balsų

NUTARTA: Tvirtinti Mažeikių kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal pateiktą projektą

 10.8.  SVARSTYTA: Mažeikių kredito unijos pelno / nuostolio paskirstymo pagal pateiktą nutarimo projektą priėmimas.

Kredito unijos narių balsavimo rezultatai (raštu)

Už – 293 balsai

Prieš – 0 balsų

NUTARTA: Tvirtinti Mažeikių  kredito unijos pelno / nuostolio paskirstymą pagal pateiktą nutarimo projektą, pervedant į rezervinį kapitalą 54 635,06 Eur.

 1. SVARSTYTA: Mažeikių kredito unijos 2020 metų pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Kredito unijos narių balsavimo rezultatai (raštu)

Už – 293 balsai

Prieš – 0 balsų

NUTARTA: Tvirtinti Mažeikių kredito unijos 2020 metų pajamų – išlaidų sąmatą.

12.SVARSTYTA: Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Kredito unijos narių balsavimo rezultatai (raštu)

Už – 293 balsai

Prieš – 0 balsų

NUTARTA: Suteikti įgaliojimus valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jei turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Įgaliojimas suteikiamas visai 4 metų kadencijai.

Visi raštu balsavusių kredito unijų narių rezultatai užprotokoluoti.

Administracijos vadovė

Rasa Šimkuvienė