03/19 

2020 m. kovo mėn. 27 d. 15 val. Sedos kultūros centro salėje, esančioje
Dariaus ir Girėno g.2 Seda, turėjęs vykti Mažeikių kredito unijos, buveinės
adresas Laisvės g. 11-9, Mažeikiai eilinis pakartotinis visuotinis narių
susirinkimas, dėl šalyje paskelbto karantino – atšaukiamas.

Prašome kredito unijos narių, visais kredito unijos visuotinio narių
susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu
iki 2020 m. kovo mėnesio 27 dienos 14 val. Bendrąjį balsavimo biuletenį
galite rasti čia arba
klientų aptarnavimo vietose: Laisvės g. 11-9, Mažeikiai; Vytauto g. 14,
Seda, Vytauto g. 13-33, Skuodas, Mažeikių g. 75, Juodeikių k., Mažeikių
rajonas, Ylakių g. 4-3, Židikai, Mažeikių rajonas.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome
pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, esančią prie kredito
unijos lauko durų, nuskenuotus atsiųsti el.paštu:
r.simkuviene@lku.lt.

Numatyti darbotvarkės klausimai:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
2. Kredito unijos Skuodo bankelis valdybos ataskaita. Ataskaitos
pristatymas.
3. Kredito unijos Skuodo bankelis paskolų komiteto ataskaita.
Ataskaitos pristatymas.
4. Naftininkų kredito unijos valdybos ataskaita. Ataskaitos
pristatymas.
5. Naftininkų paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos pristatymas.
6. Sedos kredito unijos valdybos ataskaita. Ataskaitos pristatymas.
7. Sedos paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos pristatymas.
8. Mažeikių kredito unijos valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
9. Mažeikių paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
10. Kredito unijos Skuodo bankelis, Naftininkų kredito unijos, Sedos
kredito unijos ir Mažeikių kredito unijos metinių finansinių ataskaitų
rinkinių ir pelno / nuostolio paskirstymo tvarkos projektų pristatymai.
Metinių finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno /
nuostolio paskirstymo tvarkos priėmimas.

10.1. Kredito unijos Skuodo bankelis metinių finansinių ataskaitų rinkinio
pagal pateiktą projektą tvirtinimas.

10.2. Kredito unijos Skuodo bankelis pelno / nuostolio paskirstymo pagal
pateiktą nutarimo projektą priėmimas.

10.3. Naftininkų kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio pagal
pateiktą projektą tvirtinimas.

10.4. Naftininkų kredito unijos pelno / nuostolio paskirstymo pagal pateiktą
nutarimo projektą priėmimas.

10.5. Sedos kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio pagal
pateiktą projektą tvirtinimas.

10.6. Sedos kredito unijos pelno / nuostolio paskirstymo pagal pateiktą
nutarimo projektą priėmimas.

10.7. Mažeikių kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio pagal
pateiktą projektą tvirtinimas.

10.8. Mažeikių kredito unijos pelno / nuostolio paskirstymo pagal pateiktą
nutarimo projektą priėmimas.

11. Mažeikių kredito unijos 2020 metų pajamų – išlaidų sąmatos
tvirtinimas.
12. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo
kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų
paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles,
jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo
kapitalo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei
kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos
patalpose, adresu: Laisvės g. 11-9, Mažeikiai; Vytauto g. 14, Seda, Vytauto
g. 13-33, Skuodas, Mažeikių g. 75, Juodeikių k., Mažeikių rajonas, Ylakių g.
4-3, Židikai, Mažeikių rajonas.

Mažeikių kredito unijos valdyba

Kontaktinis asmuo, Administracijos vadovė Rasa Šimkuvienė tel. 8 443 35071
mazeikiai@lku.lt