03/12 

Gerb. Mažeikių kredito unijos nariai,

2020 m. kovo 18 d. 15 val. 00 min.  Sedos kultūros centro salėje adresu: Dariaus ir Girėno g. 2, Seda, Mažeikių r. sav. įvyks Mažeikių kredito unijos

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

DARBOTVARKĖ:

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Kredito unijos Skuodo bankelis valdybos ataskaita. Ataskaitos pristatymas.
 3. Kredito unijos Skuodo bankelis paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos pristatymas.
 4. Naftininkų kredito unijos valdybos ataskaita. Ataskaitos pristatymas.
 5. Naftininkų paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos pristatymas.
 6. Sedos kredito unijos valdybos ataskaita. Ataskaitos pristatymas.
 7. Sedos paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos pristatymas.
 8. Mažeikių kredito unijos valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 9. Mažeikių paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 10. Kredito unijos Skuodo bankelis, Naftininkų kredito unijos, Sedos kredito unijos ir Mažeikių kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinių  ir pelno / nuostolio paskirstymo tvarkos projektų pristatymai. Metinių finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno / nuostolio paskirstymo tvarkos priėmimas.

10.1. Kredito unijos Skuodo bankelis metinių finansinių ataskaitų rinkinio pagal pateiktą projektą tvirtinimas.

10.2. Kredito unijos Skuodo bankelis pelno / nuostolio paskirstymo pagal pateiktą nutarimo projektą priėmimas.

10.3. Naftininkų kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio pagal pateiktą projektą tvirtinimas.

10.4. Naftininkų kredito unijos pelno / nuostolio paskirstymo pagal pateiktą nutarimo projektą priėmimas.

10.5. Sedos kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio pagal pateiktą projektą tvirtinimas.

10.6. Sedos kredito unijos pelno / nuostolio paskirstymo pagal pateiktą nutarimo projektą priėmimas.

10.7. Mažeikių kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio pagal pateiktą projektą tvirtinimas.

10.8. Mažeikių kredito unijos pelno / nuostolio paskirstymo pagal pateiktą nutarimo projektą priėmimas.

 1. Mažeikių kredito unijos 2020 metų pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 2. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresais: Mažeikių g. 75, Juodeikių k., 89467 Mažeikių r. sav.; Ylakių g. 4-3, Židikai, 89442 Mažeikių r. sav.; Laisvės g. 11-9, Mažeikiai, 89222, Mažeikių r. sav.; Vytauto g. 13-33, Skuodas, 89121, Skuodo r. sav.; Vytauto g. 14-2, Seda, 89380 Mažeikių r. sav.

Asmuo įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą yra Mažeikių kredito unijos administracijos vadovė Rasa Šimkuvienė tel. Nr.: 8 443 35071, mazeikiai@lku.lt