04/04 

Mažeikių kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2019 m. kovo 22 d. priimti nutarimai.
Daugiau informacijos ČIA