03/07 

2019 m. kovo mėn. 14 d. 12.00 val. adresu Laisvės g. 39 Mažeikiai šaukiamas Mažeikių kredito unijos, buveinės adresas Laisvės g. 11 Mažeikiai, eilinis visuotinis narių susirinkimas.

Dėmesio! Neįvykus 2019-03-14 visuotiniam narių susirinkimui (kai nėra kvorumo), pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2019 m. kovo mėn. 22 d. 12.00 val. adresu: Laisvės g. 39 Mažeikiai.

Daugiau informacijos ČIA.

Mažeikių kredito unijos valdyba

Tel. 8-443-35071

mazeikiai@lku.lt